01.
Jak przekazać 1% ?
KROK 1
W rubryce Numer KRS wpisz: 0000 445 475

KROK 2
Wypełnij rubrykę Wnioskowana kwota, wpisując do niej kwotę stanowiącą 1% podatku.
02.
Jak obliczyć 1% ?
Zakładamy, że Twój wyliczony podatek należny wynosi 35,71zł. Z tej sumy po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy to: 35,70zł.

PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38:

03.
Jaki numer KRS ma Fundacja?
Fundacja Sarigato to organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nasz numer KRS to: 0000445475.

Rozliczenie PIT – gdzie wpisać numer KRS?
Warunkiem przekazania 1% podatku jest wpisanie numeru KRS należący do Fundacji Sarigato w rubrykę formularza deklaracji podatkowej zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)”. W formularzu PIT 37 znajduje się ona na trzeciej stronie, punkt „I”.
04.
Kto może przekazać 1 % podatku?
Fundacja Sarigato może otrzymać 1% podatku od osób fizycznych będących:
 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 37)
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28)
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT 36)
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej 19-procentowej stawki podatku (PIT 36L)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT 38)
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT 39)
1% podatku od pozostałych podatników
Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, także mogą wspomóc Fundację Sarigato – wystarczy, że bazując na dostarczonym dokumencie złożą samodzielnie zeznanie podatkowe. Podobnie osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby mieć możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP, powinni samodzielnie wykonać rozliczenie PIT.
Jeśli jednak w rozliczeniu podatkowym wysokość należnego podatku wynosi 0 zł - z powodu np. wysokich ulg, to nie ma możliwości przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.
1% podatku od osób przebywających poza terytorium Polski
Bez względu na to czy jesteś Polsce, czy za granicą w momencie składania deklaracji podatkowej, możesz złożyć deklarację PIT z uwzględnieniem przekazania 1% OPP. Można zrobić to w polskim urzędzie konsularnym, bądź przesyłając deklarację na adres swojego urzędu skarbowego w Polsce.
Natomiast marynarze statków morskich mogą deklaracje PIT złożyć u kapitana jednostki, na której pływają.
05.
Terminy przekazywania 1 % podatku i miejsca składania deklaracji.
1% podatku przekazujemy zawsze w momencie rozliczania się z urzędem skarbowym. W zależności od rodzaju składanej deklaracji PIT zeznanie powinno być złożone w innym terminie.
Zeznanie podatkowe musi być złożone:
 • 29 kwietnia 2016 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38
 • 1 lutego 2016 r. – PIT 28
Korekta musi być złożona:
 • 2 czerwca 2016 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38
 • 2 marca 2016 r. – PIT 28
Podatek musi być zapłacony w całości do:
 • 30 czerwca 2016 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38
 • 31 marca 2016 r. – PIT 28
Gdzie podatnik może złożyć PIT?
Deklarację PIT można złożyć w urzędzie skarbowym, lub też wysłać listem poleconym (ważna jest data nadania) z placówki Poczty Polskiej. Podatnicy mają także możliwość przekazania deklaracji PIT online. PIT przez Internet można wypełnić i wysłać za pomocą strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Złożenie PIT – sytuacje wyjątkowe
Osoby, które znajdują się za granicą kraju mogą złożyć rozliczenie PIT w polskim urzędzie konsularnym lub przesłać formularz za pomocą poczty. W związku ze zmianami prawnymi, w 2016 roku datą doręczenia deklaracji do urzędu skarbowego w Polsce będzie data nadania za pośrednictwem zagranicznego, publicznego operatora pocztowego.
Żołnierze swoje deklaracje podatkowe składają w dowództwie jednostki, a członkowie załogi statków morskich u kapitana jednostki.
Jak rozliczyć PIT przez Internet?
Najłatwiej i najpewniej można rozliczyć się korzystając z formularzy interaktywnych, dzięki którym podatnik nie musi wypełniać deklaracji ręcznie. Są one zamieszczonych w systemie ministerstwa finansów e-Deklaracje, które są częścią portalu www.portalpodatkowy.mf.gov.pl Portal ten jest źródłem informacji na temat podatków oraz miejscem, które umożliwia rozliczenie PIT online. Korzystając z tego systemu nie jest już potrzebny program PIT 2015, nie wymagany jest również podpis elektroniczny. Identyfikacja podatnika odbywa się za pomocą 6 danych personalnych:
 • NIP lub PESEL,
 • Imię (pierwsze),
 • Nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.
06.
Czy darowiznę odlicza się od podatku?
NIE. Przekazanie 1% podatku nie jest związane z wysokością zwrotu.
Kto i jak przekazuje 1% podatku?
Kwota, która zostaje przekazana OPP, to 1% podatku należnemu fiskusowi, a nie 1 % nadpłaconego podatku, którego zwrot otrzymujemy. Oznacza to, że pieniądze, które otrzymuje wybrana przez nas organizacja pożytku publicznego, pochodzą z budżetu państwa.
Organem państwowym przekazującym 1% podatku za 2015 rok jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Organizacje pożytku publicznego otrzymują zadeklarowaną przez podatników kwotę, pomniejszoną o koszt przelewu bankowego, w okresie od maja do lipca 2016 roku. Każda OPP otrzymuje pieniądze na rachunek bankowy wskazany w wykazie organizacji.
Czy można przekazać więcej niż 1% podatku?
Nie. Organizacje pożytku publicznego mogą otrzymać od podatnika maksymalnie 1% jego podatku. W przypadku, gdy składamy więcej niż jeden formularz, to w każdej deklaracji możemy wpisać inną organizację, na rzecz której chcemy przekazać 1%. Trzeba pamiętać, aby złożyć rozliczenie PIT w wyznaczonym terminie, ponieważ w innym przypadku Naczelnik Urzędu Skarbowego nie przekaże kwoty wyłącznie na rzecz organizacji.
Zwrot podatku PIT – kiedy?
Zwrot nadpłaconego podatku następuje w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Przez złożenie należy rozumieć nadanie wypełnionego formularza PIT pocztą polską (listem poleconym), złożenie go w okienku podawczym urzędu skarbowego, a w przypadku rozliczenia online otrzymanie zaświadczenia odbioru deklaracji.
Podjęcie przez urząd skarbowy kontroli deklaracji PIT złożonej przez podatnika, nie wiąże się ze zmianą terminu wypłaty nadpłaconego podatku.
07.
Na co przeznaczymy Twój 1 %?
1 % dla naszej Fundacji zostanie przeznaczony na uratowanie min. 80 Psiaków z polskich schronisk. Wyliczyliśmy, ile kosztuje adopcja, by Psiak mógł odnaleźć swoją nową rodzinę. Zaczynamy od Reksia, ale Psiaków w Polsce jest około 100 000 (dane na podstawie: http://blog.karmimypsiaki.pl/skala-...-zobacz-liczby/ ).
My wierzymy, że wspólnymi siłami i tylko i wyłącznie działaniami jesteśmy w stanie znaleźć nowe domy. Długofalowymi działaniami edukacyjnymi, pokazywać jak ważna jest odpowiedzialność obecnych i przyszłych właścicieli zwierzaków.
Ważne jest to co robisz cały czas. My cenimy każdą złotówkę, która przeznaczamy na pomaganie Psiakom i chcemy działać efektywnie.
Do tej pory udało nam się sporo zrobić, z Tobą osiągniemy jeszcze więcej:
www.karmimypsiaki.pl/efekty
POWRÓT