NEWSY

Jak Miło adoptować bezdomnego zwierzaka!

Od dawna myślisz o adopcji? Brakuje Ci radosnego kompana do długich spacerów? Być może teraz nadarza się idealna okazja.

Wspólnie z Jak Miło przygotowaliśmy akcję promocyjną „Jak Miło adoptować”, która ma na celu promowanie adopcji Psiaków oraz Kociaków ze schronisk.

Pierwsze 30 osób, które adoptuje Psiak lub Kociaka otrzyma Order w postaci srebrnej łapki od Jak Miło!

https://jakmilo.pl/produkt/srebrna-lapka/

Zasady są bardzo proste:

Adoptuj Psiaka lub Kociaka w okresie 16.05.2018 r. – 31.05.2018 r., spośród bezdomnych zwierzaków, które ogłaszamy na portalach społecznościowych Karmimy Psiaki:

Wyślij skan umowy adopcyjnej na adres e-mail: kontakt@jakmilo.pl.

Jeśli znajdziesz się wśród pierwszych 30 osób, otrzymasz w prezencie Order w postaci srebrnej łapki od Jak Miło o wartości 380 zł!

Masz już zwierzaka, a chcesz pomóc?

Na czas akcji, od każdej sprzedanej kostki (30 zł) oraz łapki (40 zł) wędruje na bezdomne Psiaki i Kociaki.

Jak Miło jest pomagać!


Więcej informacji w Regulaminie:

Regulamin akcji promocyjnej „Jak Miło adoptować”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Jak Miło adoptować” (zwanego dalej Akcja Promocyjną) jest Jak Miło Łukasz Jański, ul Plac 1000 lecia 11/2 19-206 Rajgród
  NIP 7191568211.
 3. Fundatorem nagród w Akcji Promocyjnej jest Jak Miło Łukasz Jański
 4. Celem Akcji Promocyjnej jest promocja adopcji zwierząt ze schronisk.
 5. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem).
 6. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w Regulaminie i akceptująca go.
 7. Administratorem danych osobowych laureatów Akcji Promocyjnej jest Fundator i Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania nagrody. Laureaci mają prawo do wglądu do tych danych, do ich poprawiania i usuwania.
 8. Akcja Promocyjna trwa od 16.05.2018 r. – 31.05.2018 r. do godziny 24.00.
 9. Uczestnik Akcji Promocyjnej
 10. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

III. Udział w Konkursie

 1. W Akcji Promocyjnej biorą udział Uczestnicy, którzy w nieprzekraczalnym terminie od 16.05 do 05. do godziny 24.00 adoptują Psiaka lub Kociaka ogłaszanego na portalach społecznościowych Karmimy Psiaki:

Nagrody dla Uczestników

 1. Organizator przewiduje 30 nagród dla Uczestników. Decyduje kolejność wysłania Zgłoszeń.
 2. W Akcji Promocyjnej (dalej zwaną Nagrodą) jest 30 Orderów w postaci srebrnej łapki z oferty Jak Miło (każda o wartości 380 zł). Łapka zostanie przygotowana zgodnie z wytycznymi obdarowanej osoby, a w jej środkowej części zatopiona będzie wybrana pamiątka. Nagroda: https://jakmilo.pl/produkt/srebrna-lapka/. Łapka, tak samo ja ta oferowana w sklepie, jest bez łańcuszka.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, rzeczy, ani na usługi. Prawo do jej otrzymania nie może zostać przeniesione na osoby trzecie. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia jej szczególnych właściwości. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia przysługującej mu Nagrody.
 4. Warunkiem odebrania Nagrody przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zakwalifikuje się do Nagrody będzie wysłanie skanu umowy adopcyjnej na adres mailowy: kontakt@jakmilo.pl. W tytule maila proszę napisać: Jak Miło adoptować – Zgłoszenie. Prosimy o wysłanie skanu umowy adopcyjnej oraz przesłanie adresu www do adoptowanego Psiaka lub Kociaka. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wysłania Zgłoszenia, Organizator odpowie na Zgłoszenie w celu dalszego procesu Akcji Promocyjnej.
 5. Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom przez Organizatora w terminie do 21 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej (decyduje data nadania wysyłki).
 6. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których Laureaci utracili prawo z przyczyn wskazanych w Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przesz Uczestników w zakresie rzetelności, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Reklamacje i uwagi
 4. Reklamacje i uwagi dotyczące Akcji Promocyjnej powinny być zgłaszane Organizatorowi na adres kontakt@jakmilo.pl.
 5. Reklamacje i uwagi powinny zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszające oraz dokładny opis reklamacji lub sytuacji, której dotyczą zgłaszane uwagi.
 6. Reklamacje i uwagi będą rozpatrywanie w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba zgłaszająca je zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

 

 

Pokaż wiecej

Marta Adaśko

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prywatnie szczęśliwa właścicielka Neli, najpiękniejszej na świecie suczki w typie owczarka niemieckiego. Od dziecka cierpi na nieuleczalną miłość do zwierzaków.

Powiązanie artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button