NEWSY

PITy 2022: Kto może odliczyć koszt utrzymania psa od podatku w 2023 roku?

Polskie prawo podatkowe w ostatnich latach, przeszło wiele modyfikacji, dzięki którym powiększył się krąg osób, które mają sposobność odliczyć koszty utrzymania zwierzęcia. W tym wpisie wyjaśnimy, kto może odliczyć koszt utrzymania swojego psa od podatku w 2023 roku.

W tym roku PITy za 2022 r. można rozliczyć do 2 maja b.r.  Dzieje się tak, ponieważ ustawowy termin  przypadający corocznie na 30 kwietnia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy. Deklarację podatkową można złożyć na wiele sposobów:

  • przez usługę Twój e-PIT,
  • przez e-Deklaracje,
  • w formie papierowej (zeznanie można zanieść osobiście do urzędu skarbowego lub przesłać listem poleconym na adres właściwego urzędu).

W przypadku  gdy podatnik nie złoży samodzielnie swojego rozliczenia, to w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.

Kto może odliczyć koszt utrzymania psa od podatku w 2023 roku?

Od 2019 zwiększyła się grupa osób, które mogą odliczyć koszt utrzymania psa od podatku. Obecnie o ulgę mogą ubiegać się: 

  • Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub podatnicy, sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Ten rodzaj odliczenia umożliwia pomniejszenie dochodu o wydatki poniesione w ciągu roku na utrzymanie psa asystującego. Ulga ta jest limitowana, oznacza to, że kwota, jaką można odliczyć od podatku, wynosi 2280 zł.

Wnioskując o ten rodzaj ulgi, należy pamiętać, że psem asystującym jest specjalnie wyszkolony pies, posiadający certyfikat uprawniający go do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Oprócz tej grupy podatników o odliczenie kosztów mogą ubiegać się: 

  • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, w przypadku gdy pies chroni siedzibę zakładu, co przekłada się na bezpieczeństwo i przychód firmy. Warunkami dla tego rodzaju odliczenia jest biuro znajdujące się poza miejscem zamieszkania oraz brak możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej. W takim przypadku do koszów firmowych zaliczyć też można opiekę weterynaryjną, szczepienia, wyżywienie oraz koszty tresury.

Niestety sytuacja, w której przedsiębiorca prowadzi biuro w domu, należy do skomplikowanych, ponieważ trudno jest wykazać, kiedy psiak służy celom prywatnym, a kiedy firmowym.

Odliczenie 1,5% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w PIT za 2022 rok

My z kolei jak każdego roku, przypominamy możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz Fundacji Sarigato, cel szczegółowy: Karmimy Psiaki. Pieniądze te zamiast trafić do kieszeni rządu, przełożą się na realną pomoc dla bezdomnych Psiaków i Kociaków. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak pomagamy kliknij tutaj.

 

Pokaż wiecej

Powiązanie artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button