Skompletuj paczkę Complete the gift-box


Wybierz, co chciałbyś mi podarować.
Nie musisz finansować wszystkich produktów.
Ucieszy mnie nawet jedna rzecz z listy.

Choose what you would like to give me.
You don't need to pay for all the products.
Even one thing from the list will make me happy.

Animonda Gran Carno Senior 800 g
13.60
Wiejska Zagroda 800 g
16.80
Dolina Noteci Premium 800 g
11.20
Duża piłka tenisowa 10 cm
19.90