Skompletuj paczkę Complete the gift-box


Wybierz, co chciałbyś mi podarować.
Nie musisz finansować wszystkich produktów.
Ucieszy mnie nawet jedna rzecz z listy.

Choose what you would like to give me.
You don't need to pay for all the products.
Even one thing from the list will make me happy.

Wiejska Zagroda 800 g
16.80
Rafi Junior 400 g
6.40
Piper Junior 400 g
7.40
Dolina Noteci Premium Junior 400 g
8.40